novosti
NOVOSTI
Potražnja za placevima za izgradnju stambenih zgrada 03/04/2017 Ukoliko posedujete plac na kome postoje uslovi za izgradnju novog objekta javite se! Pisite nam na mail beogradplus@live.com ili nas kontaktirajte na telefon 069 2370 260

Praktični saveti za uštedu električne energije 27/03/2017 Zima nas ove godine ne štedi, ali možda možemo da uštedimo novac smanjenjem potrošnje električne energije. Uzimajući u obzir novac  koji ulažemo na zagrevanje svojih domova tokom grejnog perioda, ne bi bilo loše znati kako smanjiti potrošnju, a istovremeno sačuvati komfor i toplinu na koje smo navikli.Racionalizacija utroška je neophodna svakom domaćinstvu, a energija koju ćete uložiti u menjanje ovih navika je nešto što će se višestruko isplatiti.Bilo da želite da uštedite novac koji trošite na elektičnu energiju, sačuvate energente za generacije koje dolaze ili hoćete da sprečite zagađenje prirode, postoje određeni korisni saveti koji vam mogu pomoći u ispunjenju zacrtanog cilja.Kuhinjska štednjaKuhinja je mesto najvećeg utroška električne energije, pa stoga postoje brojni načini da upravo tu korigujete potrošnju.Frižider pomerite od grejnih tela, proverite da li njegova vrata pravilno funkcionišu i potrudite se da uklanjate naslage leda iz frižidera i zamrzivača. Tako ćete, ne samo uštedeti na energiji, nego i produžiti vek trajanja svojim uređajima.Vrata šporeta nemojte otvarati bespotrebno, trudite se da posude pomoću kojih pripremate hranu budu sličnih dimenzija obliku ringle i koristite poklopac tokom kuvanja, kako biste ostvarili maksimalnu uštedu.Takođe, ringlu možete gasiti nešto pre kraja samog procesa spremanja zbog toga što je ona do tada sačuvala dovoljno energije da uspešno završite spremanje.Kupatilo i uštedaBojleri su poznati kao veliki potrošači električne energije čijim adekvatnim kontrolisanjem možete prepoloviti račun za struju. Potrudite se da ih palite samo tokom perioda jeftinije struje, isključujte ga kada odlazite iz stana na neki duži period i pokušajte što češće da čistite kamenac koji se gomila na njemu. Tako ćete smanjiti broj kvarova koje će vaš bojler doživeti i time ćete sprečiti dodatnu potrošnju energije.Mašine za veš uključujte kada su pune i po programu koji je najprikladniji datom modelu, kako bi se energija što racionalnije trošila, i na nižoj temperaturi.GrejanjeTokom hladnih zima najbolje bi bilo imati adekvatnu toplotnu izolaciju na spoljnim zidovima. To je često veći trošak u toku instaliranja, ali se vrlo brzo uloženo i vrati.Stara vrata i prozore bi trebalo menjati, ali ukoliko niste u mogućnosti to sebi da priuštite, možete iste izolovati zaptivnim trakama. Time ćete povećati sobnu temperaturu za nekoliko stepeni. Takođe, da bi vam bilo toplije, trebalo bi ukloniti stvari koje se nalaze oko grejnih tela i tako osloboditi strujanje toplog vazduha po domu.Ukoliko se grejete pomoću TA peći, trudite se da je punite tokom perioda jeftinije struje i uvek konsultujte stručnu pomoć prilikom njenog održavanja, jer će vam tako grejati bolje i trajati duže.Veoma je važno imati trofaznu struju koja će značajno olakšati trošenje elektične energije, time što će samostalno, potpuno racionalno, rasporediti utrošak na više faza, pod uslovom da sve pravilno funkcionišu.Sitnice za korigovanjeUkoliko ste u prilici da birate između laptop i desktop računara, opredelite se za laptop jer štedi više energije. Skrinsejveri troše skoro istu količinu struje kao i kada regularno radite na računaru pa i na to obratite pažnju. Bolje je potpuno isključiti računar ukoliko ne radite na njemu nego ga ostaviti na režimu smanjene potrošnje.Obične sijalice možete zameniti štedljivim i bilo bi dobro da punjač za telefon potpuno isključite iz struje kada telefon nije priključen jer on, bez obzira na to, troši električnu energiju.Ukolio se budete pridržavali ovih saveta i pretvorili iste u naviku, nema sumnje da ćete uspešno smanjiti potrošnju električne energije. Samim tim ćete manje štetiti okolini i značajno ćete smanjiti svoj račun za struju u godinama koje dolaze!

Oslobađanje od poreza prilikom kupovine stana 27/03/2017 Kada se odlučite za kupovinu stana, mogućnost oslobađanja od dodatnih troškova će vam sigurno olakšati ceo proces i omogućiti da sa manje brige započnete novo poglavlje svog života. Kako biste izbegli nedoumice u vezi sa plaćanjem poreza i mogućnošću da ga se oslobodite, pročitajte naš blog  i prevaziđite sve izazove koji se mogu pojaviti.Već smo govorili o povraćaju PDV-a. Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice – punoletni državljanin Repblike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan.Pored oslobađanja od poreza na dodatu vrednost, još jedan od troškova koji možete zaobići jeste porez na prenos apsolutnih prava, odnosno porez na promet. Ovaj porez po zakonu plaća prodavac, ali u većini slučajeva obavezu kupoprodajnim ugovorom na sebe preuzme kupac. Na ovaj način kupac se osigurava da će obaveza biti regulisana. Kao i u slučaju PDV-a, kupci prvog stana su oslobođeni plaćanja.Porez na prenos apsolutnih prava ne plaćate za stan veličine do 40m² ukoliko živite sami. U slučaju da domaćinstvo ima više članova, stan može biti veći za 15 m² po članu domaćinstva koji nije bio vlasnik nekretnine između 1. jula 2006. godine i dana kada se overava ugovor. Pod članove domaćinstva spadaju supružnici, vanbračni partneri, vaša deca, roditelji ili usvojitelji, ukoliko imaju isto prebivalište kao i vi.Ako kupujete stan veći od navedene kvadrature, plaćate razliku za prenos, odnosno dobijate povraćaj PDV-a samo za razliku u površini. Prema odredbi člana 36. st 1. i 2. Zakona, obveznik poreza na prenos apsolutnih prava dužan je da podnese poresku prijavu u roku od deset dana od nastanka poreske obaveze u smislu člana 29. st. 1. do 5. Zakona, sa odgovarajućom dokumentacijom potrebnom za utvrđivanje poreske obaveze, osim u slučaju iz člana 39a Zakona.Prodavac koji prenosi pravo svojine stana kupcu prvog stana, u cilju ostvarivanja prava na poresko oslobođenje, dužan je da nadležnom poreskom organu stan podnese:1) Poresku prijavu na Obrascu PPI  4  Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava2) Overenu izjavu kupca prvog stana da kupuje prvi stan za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva na Obrascu IKPS  PPAP3) Original ili overenu kopiju ugovora o kupoprodaji stana4) Ako kupac prvi stan kupuje samo za sebe, prodavac pored poreske prijave i dokumenata iz tač. 1) do 3) podnosi i dokaze iz kojih proizilazi da taj kupac ispunjava propisane uslove iz člana 31a i 31b stav 1. Zakona:- izvod iz matične knjige rođenih za kupca prvog stana- uverenje o državljanstvu kupca prvog stana,- dokaz o prebivalištu kupca prvog stana (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu);5) Ukoliko kupac prvi stan kupuje za sebe i za određene članove svog porodičnog domaćinstva prodavac pored poreske prijave i dokumenata iz tač. 1) do 3) podnosi i dokaze iz kojih proizilazi da su ispunjeni propisani uslovi za oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu prodaje stana kupcu prvog stana:- izvod iz matične knjige rođenih za kupca prvog stana,- uverenje o državljanstvu kupca prvog stana,- dokaz o prebivalištu kupca prvog stana (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu);- dokaz kojim se potvrđuje da je fizičko lice za koga se ostvaruje pravo na poresko oslobođenje član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana, u smislu odredbe člana 31 stav 2. Zakona (npr. izvod iz matične knjige venčanih - ako se pravo na poresko oslobođenje ostvaruje i za kupčevog supružnika, izvod iz matične knjige rođenih za kupčevo dete ili dete kupčevog supružnika ako se pravo na poresko oslobođenje ostvaruje i za ta lica...),- dokaz o prebivalištu članova porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za koje se ostvaruje pravo na poresko oslobođenje (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu).Nakon toga, nadležni poreski organ, na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, rešenjem utvrđuje poresku obavezu, odnosno pravo na poresko oslobođenje.Pošto ste se upoznali sa mogućnostima za oslobađanje od poreza, pogledajte našu ponudu nekretina za prodaju i pronađite idealan stan za sebe.

Potražnja za placevima za izgradnju stambenih objekata. 28/02/2017 Ukoliko posedujete plac na kome postoje uslovi za izgradnju novog objekta javite se! Pisite nam na mail beogradplus@live.com ili nas kontaktirajte na telefon 069 2370 260

Zvezdara-Bulbulder. 28/02/2017 Uskoro počinje izgradnja luksuznog objekta na Bulbulderu.Sve informacije o stanovima i prodaji uskoro.

Zvezdara, Budmanijeva 11/01/2016 Pocetak prodaje stanova na lokaciji Zvezdara,Budmanijeva.Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na telefon ili putem mail-a

Ukoliko posedujete plac na kome postoje uslovi za izgradnju novog objekta javite se! 30/11/2015 Ukoliko posedujete plac na kome postoje uslovi za izgradnju novog objekta javite se!Pisite nam na mail beogradplus@live.com ili nas kontaktirajte na telefon.069 2370 260063 870 3950

Ukoliko posedujete plac na kome postoje uslovi za izgradnju novog objekta javite se! 30/11/2015 Ukoliko posedujete plac na kome postoje uslovi za izgradnju novog objekta javite se!Pisite nam na mail beogradplus@live.com ili nas kontaktirajte na telefon.069 2370 260063 870 3950

Počeo sa radom novi sajt 09/07/2015 Poštovani klijenti, želimo da Vas obavestimo da smo pustili u rad novi, moderniji i sadržajniji sajt, koji je napravljen u formi koja treba da najefikasnije odgovori potrebama naših klijenata, kao i onima koji se informišu o nekretninama u Srbiji.

izrada sajta

Broj Poseta

412580
  • Kontakt informacije
  • +381 60 333 80 70
  •  
  • © Sva prava zadržana. Zabranjeno je svako kopiranje sadržaja sajta bez prethodnog odobrenja.
  • Dizajn Creative web